अतांत्रिक उच्च शिक्षण संस्थेमधील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांकरिता Paid Apprenticeship योजना लागू करण्याबाबत