MumbaiUniversity4

Empowering Education Through Innovation

Learning Today,

Leading Tomorrow

Where Every Student Thrives......

Our Rankings

VC’s Desk

Prof. Ravindra Kulkarni

Hon’ble Vice Chancellor

Read More…

Latest News

 • मुंबई विद्यापीठाचा १६८ वा वर्धापन दिन समारंभ दिनांक १८ जुलै २०२४ साजरा करण्यात येणार आहे
 • परिपत्रक - ई-मेल आयडी अद्ययावत करण्याबाबत
 • सर्व प्राचार्यानी आपल्या महाविद्यालयातील सर्व इमारतींची पाहणी व दुरुस्ती करून आवश्यक उपाय योजनांचा अहवाल विद्यापीठास सादर करण्याबाबत
 • परिपत्रक - कमवा आणि शिका योजनेचा अहवाल सादर करण्याबाबत.
 • परिपत्रक - महाविद्यालयांतर्गत आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्याबाबत.
 • Details of Advertisement of Aided Teaching positions as advertised vide Advt dated 8th July, 2024
 • M.Sc. Part-I in the Subject of Botany, Zoology and Physics FINAL MERIT LIST for the A.Y. 2024-2025
 • Circular - Taxability of affiliation fee collected by Universities from various affiliated colleges.
 • परिपत्रक - "उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील रॅगिंगच्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी चे नियम 2009"
 • विद्यापीठातर्फे महाविद्यालयीन स्तरावरील शिक्षकांना श्रीमती सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार (२०२३-२०२४ )
 • विद्यापीठातर्फे महाविद्यालयीन स्तरावर गुणवंत शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची शिफारस करणेबाबत.
 • विद्यापीठातर्फे आदर्श शिक्षक / शिक्षिका पुरस्कार सन २०२३ -२०२४ महाविद्यालयीन शिक्षकांची शिफारस करणेबाबत
 • विद्यापीठातर्फे आदर्श प्राचार्य पुरस्कार सन २०२३ -२०२४ शिफारस करणेबाबत
 • Circular regarding workshop of F.Y.B.A. (History).
 • परिपत्रक - महाविद्यालयांतर्गत आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्याबाबत.
 • विद्यापीठातर्फे आदर्श शिक्षक/शिक्षिका पुरस्कार सन २०२३-२४ विद्यापीठ शिक्षकांची शिफारस करणेबाबत.
 • विद्यापीठ स्तरावरील शिक्षकांनाश्रीमती सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार सन २०२२-२३ आणि २०२३-२४
 • Corrigendum regarding the Three-year programme MMS (Financial Management/ Marketing Management/ Human Resource Development Management/ Information Management)
 • शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून संलग्नीकरणाबाबतचे ई-समर्थ पोर्टलवर नोंदणीकरण करणेबाबत.
 • Revised extended schedule for the PG Admission for the A.Y. 2024-25.
 • परिपत्रक - जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून भारतीय वृक्षांची लागवड करून वृक्षोत्सव पंधरवडा साजरा करणेबाबत
 • College NEP-2020 Workshop.
 • नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० नुसार शिक्षण पद्धतीमधील बदललेल्या धोरणाबाबत मार्गदर्शनपर कार्यशाळा नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० (स्वरूप, समाधी आणि आव्हाने)
 • स्मरण परिपत्रक १ - शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करिता BBA, BMS & BCA या अभ्यासक्रमांच्या विद्यमान तसेच व प्रस्तावित नवीन संस्थेच्या मान्यते प्रक्रिये बाबत.
 • स्टार्टअप क्लिनिक (Startup Clinic) उघडण्यासाठी अर्ज करण्याची तारीख वाढविण्यात आली आहे.
 • Applications are invited for MSc. Finance Program for AY 2024-25 at Alkesh Dinesh Mody Institute for Financial and Management Studies.
 • परिपत्रक - केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये महाविद्यालयांची नावे समाविष्ट करणेबाबत.
 • UG and PG admission 2024
 • परिपत्रक - विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या महाविद्यालयांनी महाविद्यालय विकास समिती (CDC) ची स्थापना व अहवाल सादर न केल्यामुळे नियमानुसार कार्यवाही करण्याबाबत
 • Notification - Apply to the University for grant Empowered Autonomous Colleges from the A.Y. 2024-25.
 • स्टार्टअप क्लिनिक (Startup Clinic) उघडण्यासंदर्भातील परिपत्रक
 • राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची राज्यातील अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने गठीत करण्यात आलेल्या सुकाणू समितीसमवेत राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांच्या प्र-कुलगुरूंच्या दिनांक १२ एप्रिल २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार कार्यवाही करणेबाबत
 • Implementation of the Second Phase School Connect Campaign.
 • परिपत्रक -उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त असलेली सर्व अकृषी विद्यापीठे, सलग्नित महाविद्यालये तसेच स्वायत्त संस्थाचे लेखापरीक्षण करण्याकरिता लेखापरीक्षकांचे पँँनल नेमण्याबाबत.
 • CIRCULAR - Request for Sharing Information with affiliated institutes (Colleges) Regarding MAH B.BCA/BBA/BMS/BBM CET 2024 Introduced for 2024-25.
 • शुद्धिपत्रक परिपत्रक - जल जागृती सप्ताहाबाबत.
 • परिपत्रक - जल जागृती सप्ताहाबाबत.
 • परिपत्रक - विद्यापीठाची सलग्नित असलेल्या महाविद्यालयांनी महाविद्यालय विकास समिती (CDC) ची स्थापना व अहवाल सादर न केल्यामुळे नियमानुसार कार्यवाही करण्याबाबत.
 • Engineering Project Circular B.E. (Sem-VII & VIII) Exam held in F.H.2024 (Summer).
 • शिक्षकांची अद्ययावत माहिती भरण्याबाबत.
 • परिपत्रक - महिला धोरण २०१४ मुद्दा क्रमांक ६.१३ ची अंमलबजावणी करणेबाबत.
 • Circular - Mera Pahala Vote Desh ke liye.
 • परिपत्रक - पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता मतदार मित्र आंतरवासिता (इंटरशिप) उपक्रम व त्यांतर्गत विद्यार्थ्यांच्या निवडीचे निकष अटी शर्ती आणि अंमलबजावणी बाबत.
 • परिपत्रक - महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था, पुणे तर्फे महाविद्यालयाचे प्राचार्य /अध्यापकांसाठी आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घेणेबाबत.
 • परिपत्रक - दिनांक २४ व २५ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी ठाणे येथे विभागीयस्तरीय महारोजगार मेळाव्याचे आयोजना मध्ये महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेणे बाबत.
 • परिपत्रक - व्यवस्थापन व संगणक अनुप्रयोग BBA, BMS & BCA या अभ्यासक्रमांच्या प्रस्तावित नवीन संस्थेच्या मान्यते प्रक्रिये संदर्भात अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेची अधिसूचने बाबत.
 • Workshop on 'NEP 2020 Sensitization-Train the Trainers'
 • सर्व अकृशि विद्यापीठे, स्वयं अर्थसहाय्यितविद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे व उच्च षिक्षण संस्था यांनी विद्यार्थी व सामान्य जनतेसाठीअनिवार्यपणे स्वयंप्रकटीकरण करावयाच्या माहितीबाबत.
 • Webcast of Convocation Ceremony 2023/ विद्यापीठाच्या वार्षिक दीक्षांत समारंभ २०२३ प्रक्षेपण.
 • वार्षिक दीक्षांत समारंभ २०२३ / Annual Convocation 2023.
 • परिपत्रक - समूह विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी उच्च व शिक्षण संस्थांनी/ व्यवस्थापनाने शासनाकडे अर्ज करण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत व तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DPR) बाबत.
 • राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीमुळे होणाऱ्या विद्यार्थी उपयोगी शैक्षणिक बदलांबाबत विद्यार्थ्यांना माहिती उपलब्ध करून देणाऱ्या अनुषंगाने सर्व कृषी विद्यापीठास्तरावरून स्कूल कनेक्ट (NEP कनेक्ट) हे संपर्क अभियान राबविण्याबाबत
 • As per the Uniform statue Higher & Technical Education, Mumbai for transfer of Management
 • CIRCULAR - अनोळखी मोबाईल नंबरद्वारे AISHE Code साठी पैशाची मागणी करण्यासाठी येणाऱ्या बनावट कॉल बाबत
 • राष्टीय शैक्षणिक धोरण - २०२० च्या राज्यातील अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम आराखडा , श्रेयांक आराखडा याबाबत मार्गदर्शक सूचना.
 • NEP 2020 for UG Programs will be implemented form the Academic Year 2024-25

 • Important Announcements

  After 12th do B.A. in German and equip yourself for possibilities of training and jobs in Germany after 3 years - last chance for appearing for entrance test (no prior preparation required) on Friday, 5th July 2024. Google Form link: https://forms.gle/8yZwRPr46vWKpuyQ8

  Department of Biotechnology: Provisional merit list OTHER UNIVERSITY Students for admissions to M.Sc. Biotechnology

  Department of Biotechnology: Provisional Merit list for University of Mumbai Students for admissions to M.Sc. Biotechnology

  Department of German: Entrance Test for BA, MA, Ph.D.

  Part time courses for Chinese, German, Japanese and Communicative Marathi starting soon.

  Department of Statistics: Notice for M Sc Part I Admission 2024-2025

  Academy of Theatre Arts: Prospectus of Academy of Theatre Arts A.Y. 2024-25

  Academy of Theatre Arts: Admission notification of Master of Performing Arts Academy of Theater Arts A.Y. 2024-24

  Academy of Theatre Arts: Admission notification of Diploma in Acting Skills Academy of Theater Arts A.Y. 2024-24

  Department of Geography: Admission Brochure 2024-25

  Department of Geography: Admission Notice 2024-25

  Department of Mathematics: Notification for M.Sc. admissions

  Department of Statistics: Notice PGDASS Admission 2024-2025

  Department of Statistics: Notice M.Sc. Part I Admission 2024-2025

  Sindhu Swadhyay Santha (CEMAS): Sindhu Swadhyay Admission notifications link 2024-2025

  Sindhu Swadhyay Santha (CEMAS): Sindhu Swadhay Admission Notification 2024-2025

  Department of Linguistics: Admissions open: Online Certificate Course in Phonetics and Phonology (2024-25)

  Department of Linguistics: Admissions open: MA (Linguistics) (2024-25)

  Department of Linguistics: Admissions open: Online Certificate Course in Phonetics and Phonology (2024-25)

  Applications are invited for MSc. Finance Program for AY 2024-25 at Alkesh Dinesh Mody Institute for Financial and Management Studies

  Department of Life Sciences: Notification Admission for M.Sc. (Life Sciences) Programme (2024-2025)

  Department of Chemistry: M.Sc.-I Chemistry Admission Notification for AY 2024-25

  Department of Civics and Politics: Notification for Admission to M.A. Politics and M.A. Public Policy (Self-financed) 2024-25

  Department of History: Admission Notification of PG

  Department of Arabic: Admission Notification- Part Time Courses in Arabic (2024-25)

  Department of Arabic: Admission Notification 2024-25

  Department of Biophysics: Admission Notification 2024-2025

  Department of English: Notification of Online Admission for M. A. (English Studies) - 2024-25

  Sindhu Swadhyay Santha (CEMAS): Admission notifications 2024-2025

  Department of Biophysics: Admission notifications 2024-2025

  Department of Biotechnology: M.Sc. Biotechnology Admission Notification 2024-2025

  Department of Physical Education: Brochure of UGC- Refresher Course in Physical Education

  Admissions to full time BA in German Studies, MA in German Studies and Ph.D. In German open at german-mu.com

  Learn German, Japanese, Chinese and Communicative Marathi. Part time admissions open at parttimecourses.mu.ac.in

  Department of French: Online Intensive Certificate Course in French

  Department of English: Applications for admissions to Ph.D. in English April 2024

  Academy for Administrative Careers: Notification for IBPS Batch for admission to the UPSC/ MPSC coaching

  Read More…

  Our Facilities

  Auditorim

  Knowledge Resource Centre

  About Library   The University of Mumbai (Bombay) was established in 1857. In August, 1864, Premchand Roychand, a merchant prince of Bombay, offered to the University a donation of Rs. 2,00,000 “towards the erection of a university library which may be an ornament to the city, and by becoming a…
  Hostels

  Hostel

  Girls Hostel     Hostel Name Address Capacity Warden Contact Maharshi Dhondo Keshav Karve Girls Hostel Vidyanagari View Details Kalina, Santacruz (E), Mumbai-400 098 50 Dr. Sunita Magre 022-26526304 Pandita Ramabai Girls Hostel View Details Vidyanagari, Kalina, Santacruz (E), Mumbai-400 098. 16 Dr. Sunita Magre 022-26527963 Savitribai Phule Girls Hostel…
  RR1

  Guest House

  Guest House Name: WRC /ICSSR Hostel, cum guest House Address: Vidyanagari, Kalina, Santacruz (E), Mumbai-400 098. Contact 022-26526050 Capacity: 30 Warden: Dr. Neeraj Hatekar
  VC1

  Virtual Classrooms

  The Mumbai University (MU) has a virtual classroom at its Kalina campus and became the first public university in the country to introduce this facility. This facility will be used to deliver and live-stream lectures, workshops and seminars through A-VIEW, which will comprise of a complete virtual learning tool. University…

  Notable Alumni

  Administrators of the University

  Shri Ramesh Bais

  Hon’ble Chancellor

   

   

  Read More…

  Prof. Ravindra Kulkarni

  Hon’ble Vice Chancellor

  Read More…

  Prin. (Dr.) Ajay Bhamare

  Pro-Vice Chancellor

   

   

  Read More…

  Prof. Baliram Gaikwad,

  Offg. Registrar

  Prof. Anil Singh

  Offg. Dean Faculty of Humanities

  Prof. Shivram S. Garje

  Offg. Dean, Faculty of Science and Technology

  Prof. Kavita Laghate

  Offg. Dean Faculty of Commerce and Management

  Prof. (Dr) Anil Kumar Singh

  Offg. Dean Faculty of Interdisciplinary Studies

  Dr. Pooja Jeetendra Raundale

  Director, Board of Examinations and Evaluation

  CA Harshal Subhash Wagh

  Finance and Accounts Officer

  Fort Campus

  • Mahatma Gandhi Road, Fort, Mumbai, Maharashtra 400032.
  • 022 68320000

  Kalina Campus

  • University of Mumbai,Vidya Nagari, Kalina, Santacruz East, Mumbai, Maharashtra 400098.
  • 022 26543000

  Contact Us