MumbaiUniversity4

Empowering Education Through Innovation

Learning Today,

Leading Tomorrow

Where Every Student Thrives......

Our Rankings

VC’s Desk

Prof. Ravindra Kulkarni

Hon’ble Vice Chancellor

Read More…

Latest News

 • Circular regarding admission and examination of for the year 2023-24
 • दिनांक २८, २९, ३० सप्टेंबर २०२३ रोजी नवीन महाविद्यालयाचे / परिसंस्था तसेच विस्ताराचे प्रस्ताव स्वीकारण्यासाठी संलग्नता विभाग कार्यालयीन वेळेत सुरु राहील
 • Advertisement for Extension of Affiliation proposal A. Y. 2024-25
 • शैक्षणिक वर्ष २०२४ - २५ करिता विद्यापीठाच्या बृहत आराखड्यास महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाच्या मंजुरीनुसार ऑनलाईन पद्धतीने प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत
 • परिपत्रक - नॅक मूल्यांकन पुनर्मुल्यांकन व् मानांकनाबाबतची प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करण्याबाबत
 • University will be open on 20 to 23 September 2023
 • LL.M. CET Result 2023-2024
 • Application for the temporary position of Junior Research Fellow (1 No.) under CSIR Sponsored Project (SP-352) in the Developmental Biology Group of ARI

 • Department of Law: NOTICE – Link for LL.M CET EXAMINATION – 2023-2024
 • Department of Law: NOTICE – Guidelines for ONLINE LL.M. CET EXAMINATION 2023.
 • Notice -Extended Date for Submission of online LL.M. CET Examination Application form 2023-2024.
 • Updated Notice - Application invited for MMS Vacant Seats after all CAP rounds - AY 2023-24 - Alkesh Dinesh Mody Institute for Financial and Management Studies
 • स्मरणपत्र १ - अशासकीय महाविद्यालयांच्या NAAC मुल्यांकन/ पुनमुल्यांकन व मानांकनाबबत..
 • Circular - Block Supervisor and Chief Conductor - परीक्षे दरम्यान विद्यार्थांनी चुकीची माहिती भरल्याबाबत
 • UNFAIR MEANS INQUIRY COMMITTEE MEETING dated: 27th July, 2023 which was postponed due to heavy rain is RESCHEDULED on Friday, dated: 11 th August, 2023
 • Application invited for MMS Vacant Seats after all CAP rounds - AY 2023-24 - Alkesh Dinesh Mody Institute for Financial and Management Studies
 • Best College Award A.Y. 2023-24.
 • स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवनिमित्त, राज्यात "मेरी माटी, मेरा देश" हा उपक्रम साजरा करण्याबाबत.
 • M.Sc. (Finance) Admission Notification 2023-24 - Alkesh Dinesh Mody Institute for Financial and Management Studies
 • NEP Report
 • परिपत्रक- विविध अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांचे मूल्यांकन जलद गतीने करण्याबाबत - CIRCULAR NO 6 DT 28.07.2023
 • परिपत्रक -विविध अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांचे मूल्यांकन जलद गतीने करण्याबाबत- CIRCULR NO 5 DT 28.07.2023/li>

 • To rescheduling of 27th July 2023 examinations due to heavy rain
 • अवैध साधन चौकशी समितीची (Unfairmeans Enquiry Committee) आज दि. २७/०७/२०२३ रोजी होणारी बैठक अतिवृष्टीमुळे रद्द करण्यात येत आहे
 • शासनाच्या निर्देशानुसार मुंबई, मुंबई उपनगर व ठाणे जिल्हा क्षेत्रात जोरदार अतिवृष्टीची शक्यता बघता दिनांक २७ जुलै २०२३ रोजी मुंबई विद्यापीठाअंतर्गत असलेले सर्व महाविद्यालय बंद राहतील
 • The tomorrow's dated 27th July 2023 all examinations are postponed due to heavy rain
 • PG Admissions 2023
 • PG Admissions 2023 link
 • Mumbai University Admission - Step by Step Registration process
 • Mumbai University Admission - Step by Step Login and form filling process
 • NEP 2020 week celebration engaging activities galore from 24th – 29th July, 2023.
 • Circular of NEP 2020 Celebration Week Programme Link.
 • शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करीता अतिरिक्त तुकड्यांना जलदगती पद्धतीने मान्यता देण्याबाबत.
 • Tomorrow's Dated 20th July 2023 all examinations are postponed due to heavy rain.
 • दिनांक १९/०७/२०२३ रोजी जे विद्यार्थी परीक्षा देऊ शकले नाहीत त्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा दिनांक २२/०७/२०२३ रोजी त्याच परीक्षा केंद्रावर घेण्यात येईल.
 • Circular regarding NEP 2020 Implementation Celebration Week.
 • Academic Council in its meeting held on 7th July, 2023 the Academic Term for the First Year U.G. programmes under Faculty of Science, Commerce and Humanities will start from 15th July, 2023.
 • अशासकीय महाविद्यालयांच्या NAAC मुल्यांकन/ पुनमुल्यांकन व मानांकनाबबत...
 • राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांशी सलग्नित महाविद्यालयांच्या माहिती पुस्तकेमध्ये करियर कट्टा विषयक माहिती देणे व नोदणी अभियान राबविणे.
 • Admission Process for Second and Third Year Programs for the Academic Year 2022-23
 • Revised Admission Circular 2023
 • महाविद्यालयाच्या नॅक मूल्यांकन/ पुनर्मुल्यांकन बाबतची माहिती ऑनलाईन सादर करणेबाबत.
 • Implementation of Guidelines for Gender Champions in Educational Institutions.
 • Curriculum and Credit Framework for Undergraduate programmes, अभ्यासक्रम आराखडा श्रेयांक आराखड्याबाबत सुधारीत मार्गदर्शक सूचना व एक्सिट पर्याय / एक वर्षाच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासह दोन वर्षाच्या अभ्यासक्रमासाठी श्रेयांक वितरणासंदर्भातील जारी करण्यात आलेल्या आहेत
 • नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची राज्यातील अंमलबजावणीच्या संदर्भातील शिफारशीनुसार कार्यवाही करण्याबाबत
 • Circular regarding NEP 2020
 • दूर व मुक्त अध्ययन संस्थेचे दिनांक २० जून २०२३ पासून होणाऱ्या सर्व परीक्षांचे दैनंदिन आसन व्यवस्था mum.digitaluniversity.ac या पोर्टल वर उपल्बध करून देण्यात आले आहे
 • Revised Admission Circular 2023
 • प्रवेश प्रक्रीया शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये महाविद्यालयांची नावे समाविष्ट करणेबाबत
 • Circular for last date of submission Eligibility, Enrollment form for the A.Y. 2022-23
 • राज्यातील उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्ध्याना आर्थिक सेवा क्षेत्राची ओळख करून देण्यासंदर्भात प्रशिक्षण कार्यक्रम
 • Revised FYBMS Admission Notification 2023-24 - Alkesh Dinesh Mody Institute for Financial and Management Studies
 • मुंबई विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांना जयंती निमित्त विनम्र अभिवादन.. !
 • विभागप्रमुख, शिक्षणशास्र विद्याशाखा व शारीरिक शिक्षणशास्र विद्याशाखा सर्व अकृषी विद्यापीठे आणि सुकाणू समिती, राष्टीय शैक्षणिक धोरण यांची संयुक्त बैठक दिनांक २ व ३ जून रोजी आयोजित करण्याबाबत.
 • Admission circular 2023-24
 • Second Year Admission Circular 203-24
 • Revised Circular for reschedule Workshop has been organised to demonstrate the procedure and method to be followed during Online Admission, while accepting and submitting the Enrolment and Eligibility forms for the Academic Year 2023-2024
 • Workshop has been organised to demonstrate the procedure and method to be followed during Online Admission, while accepting and submitting the Enrolment and Eligibility forms for the Academic Year 2023-2024
 • संरचना (२२ ते २६ मे २०२३) अध्यापक विकास कार्यक्रमासाठी अध्यापकांना नामनिर्देशित करण्याबाबत
 • व्यवस्थापन परिषदेच्या निर्णयानुसार नमूद कागदपत्रांची पूर्तता केल्याशिवाय ना हरकत प्रमाणपत्र न देण्याबाबत
 • माहिती व्यवस्थापन प्रणाली (DHEMIS) वेबपोर्टलवर सन २०२२-२३ या वर्षाची माहिती नोंदविणे बाबत.
 • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती निमित्त सर्व अकृषी विद्यापीठे/महाविद्यालयांनी कार्यक्रम आराखडा तयार करून कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याबाबत.
 • तातडीची जाहीर सूचना- T.Y.B.A. (Sem. VI) ची परीक्षा उद्यापासून सुरु होणार आहे सोशल मीडियावरील अफवांना बळी पडू नका .
 • CIRCULAR - ABC IDS - LAST DATE FOR SUBMISSION OF INFORMATION - 12TH APRIL, 2023.
 • शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ ते २०२८-२९ करिता मुंबई विद्यापीठाचा बृहत आराखडा तयार करण्याकरिता विविध सामाजिक घटकांकडून सूचना प्राप्त करणेबाबत.
 • Generate ABC IDs for all students, the University Departments and Colleges should create awareness and encourage them
 • महाविद्यालयांचे NAAC मुल्यांकन /पुनमुल्यांकन व मानांकनाबाबत
 • Academic Bank of Credits (ABC) program Videos
 • Circular of Engineering Project Work of B.E. Sem (VII & VIII)( R-16 & R-19) for F.H.2023.
 • Circular for Mock Drill First Half 2023
 • Advertisement for the post of Vice-Chancellor
 • Submit the details of the students who have successfully completed 3 Years Sem IV and 5 years Sem VI Examinations
 • महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठांनी दीक्षांत समारंभ आयोजित करण्यासंबंधी अनुसरावयाची कार्यपद्धती व संबंधित विद्यापीठ विभाग / संलग्नित/ संचालित /स्वायत्त महाविद्यालये व मान्यताप्राप्त संस्था यांनी विद्यार्थाना पदवी प्रमाणपत्र वितरित करण्यासाठी आयोजित करावयासाठी अनुसरावायची कार्यपद्धतीबाबत
 • दीक्षांत समारंभ २०२२ / Web cast of Annual Convocation 2022
 • The appointments of the members of the Vigilance Squad and send required information in prescribed Proforma
 • राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने आपल्या विद्यापीठ परिक्षेत्रातील सर्व अनुदानित / विनाअनुदानित/ कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयातील / विभागातील / संस्थातील/ अध्यापन केंद्रासाठी नोडल अधिकारी नेमणूक करून दिलेल्या तक्त्यानुसार माहिती पाठविण्याबाबत
 • Notification RBI Chair
 • दिनांक ०३/०२/२०२३ पासून स्थगित केलेल्या परीक्षा दिनांक ०६/०२/२०२३ पासून निर्गमित केलेल्या वेळापत्रकानुसार घेण्याबाबत
 • दिनांक ०३/०२/२०२३ आणि दिनांक ०४/०२/२०२३ रोजी स्थगित झालेल्या परीक्षांचे सुधारित वेळपत्रकांबाबत
 • दिनांक ०३/०२/२०२३ पासूनच्या विद्यापीठामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा स्थगित करण्यात येत आहेत
 • प्रथम व द्वितीय सत्र २०२२ तसेच त्यापूर्वी आपल्या विभागाने / महाविद्यालयाने / संस्थेने घेतलेल्या परीक्षांमध्ये प्रविष्ठ होऊन दीक्षांत समारंभाच्या दिवसापूर्वी या परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा तपशील त्यांचे पदवी प्रमाणपत्र तयार करणे संबंधी विद्यापीठ पातळीवर पुढील कार्यवाही करण्याबाबत
 • Notification for Annual Convocation 2022
 • Notification for Annual Convocation 2022
 • अध्यापन केंद्रातील नोडल अधिकारी नेमणूक करून माहिती पाठविण्याबाबत
 • Circular regarding PET validity extended upto 30th June 2023
 • मुंबई विद्यापीठ परिक्षेत्रात नवीन महाविद्यालये व नवीन / विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम / विषय / अतिरिक्त तुकड्या तसेच सॅटेलाईट केंद्र सुरु करण्याकरिता इच्छुक शैक्षणिक संस्था / महाविद्यालयांकडून प्रस्ताव मागविण्याबाबत
 • ज्या पदवीधरांना विद्यापीठाकडून दिनांक २७ डिसेंबर २०११ रोजी व त्या पूर्वी घेतलेल्या दीक्षांत समारंभामध्ये पदवी प्रदान करण्यात आलेली असून मतदार यादीत नाव नोंदणी करण्याकरिता पदवी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाकडे अर्ज सादर करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे
 • Revised Advertisement of New college and Extension for A. Y. 2023-24 last date of received application is 15th January, 2023
 • ABC ONLINE WORKSHOP - 3RD JANUARY, 2023 - 3.00P.M.
 • Ph.D. Admission last date extended to 31st January 2023.
 • The University Grants Commission (UGC), New Delhi had issued instructions to the University for the implementation of Academic Bank of Credits (ABC)
 • Process to be followed for Enrolment and Eligibility Certificate for the Academic year 2022-23
 • दिव्यांग विद्यार्थाना परीक्षांमध्ये सोयी- सवलती उपलब्ध करून देण्याबाबत
 • GUIDELINES OF SECOND HALF 2022 EXAMINATIONS
 • National Education Policy (NEP) 2020 emphasizes making education more holistic and effective by integrating higher education and vocational education. To realize the intent and objective of NEP 2020, the National Credit Framework (NCrF)
 • CIRCULAR - Academic Bank Credits (ABC) - UNIVERSITY DEPARTMENTS AND COLLEGES
 • Department of Law: LL.M. CET Result -2022
 • CIRCULAR- Postponement of SH 2022 (Winter) (October-November) Examinations
 • Academic Audit Portal for Affiliated Colleges
 • All colleges to submit the Information for Academic Audit
 • Circular of amendment of remuneration for science subjects practical exam, vivas etc.
 • दिनांक ०१ जुलै २०१९ पासून विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाकडून नमूद केलेल्या सेवांसाठीचे सर्व अर्ज https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in या वेब लिंक वरून online पद्धतीने स्विस्कारले जातील
 • Click here for registered Research Centers and Research Guide
 • Online NAD registration process to access degree certificate
 • APPOINTMENT UNIT EXAM (TEACHER'S INFO)
 • University of Mumbai-360 degrees Virtual Tour

 • Important Announcements

  Advertisement for Extension of Affiliation proposal A. Y. 2024-25

  Chinese Studies: Commencement of Online Advanced Diploma II (HSK 6, Batch 1) from 22nd October, 2023

  Chinese Studies: Commencement of Online Advanced Diploma I (HSK 5, Batch 1) from 29th October, 2023

  Chinese Studies: Commencement of Online Diploma II (HSK 4, Batch-2) from 15th October, 2023

  Chinese Studies: Chinese Studies: Commencement of Online Short term certificate course II (HSK 2, Batch-3) from 1st October, 2023

  Chinese Studies: Chinese Studies: Commencement of Online Short term certificate course I (HSK 1, Batch-4) from 15th October, 2023

  The Notice for M.Sc.I.T. Part I Admission Date has extended up to 17th September 2023

  The SPOT admission of applications submitted for the following PG Programmes of Department of Information Technology for which the last date of submissions 08th September 2023 will be on the basis of First Come First Served

  The SPOT admission of applications submitted for the following PG Programmes of Department of Information Technology till 31st August 2023 will be on the basis of First Come First Served

  The submission date of fresh application for the following PG Programmes of Department of Information Technology is extended to 8th September 2023

  School of Engineering and Applied Sciences: Admission Notification 2023-2024

  Updated Notice - Application invited for MMS Vacant Seats after all CAP rounds - AY 2023-24 - Alkesh Dinesh Mody Institute for Financial and Management Studies

  Department of Law: NOTICE - LL.M. Admission 2023-2024

  Department of Law: NOTICE - LL.M. ONLINE CET Guidelines 2023

  Application invited for MMS Vacant Seats after all CAP rounds - AY 2023-24 - Alkesh Dinesh Mody Institute for Financial and Management Studies

  M.Sc. (Finance) Admission Notification 2023-24 - Alkesh Dinesh Mody Institute for Financial and Management Studies

  Sindhu Swadhyay Sanstha: Admission Notice for M.Sc. Zoology (Oceanography and Fishery Technology) Academic Year 2023-24

  Academic Authorities, Meetings & Services (AAMS): Workshop on "VLSI to System Design: Silicon-to-End Application Approach"

  Centre for Hindu Studies: Admission notice for M.A in Hindu Studies

  Department of Philosophy: Admission open for M.A. in philosophy 2023-24

  Sports and Physical Education: 2nd Sports Seminar & Workshop of Universities Affiliated College Sports Directors, Sports Head & Sports Teacher from 19.07.2023 to 22.07.2023

  Ratnagiri Sub-Campus: Admission Notification - 2023-24 Zoology

  Ratnagiri Sub-Campus: Admission Notification - 2023-24 Environmental Sciences 2023-2024

  Ratnagiri Sub-Campus: Admission Notification - 2023-24 Chemistry 2023-2024

  Department of Physical Education: DECATHLON SPORTS DISCOUNT COUPONS

  Centre for Extra-Mural Studies (Department of Archaeology): Online Application For M.A in Archaeology Programme Year 2023-24

  Thane Sub-Campus: Result of BMS- MBA entrance test (MUCMET 2023-24.)

  Department Of Arabic: Online Admission Started – (Academic Year 2023-24)

  Department of Communication & Journalism: Admission Open for Media Courses

  M.Sc. (Finance) Admission Notification - AY 2023-24 - Alkesh Dinesh Mody Institute for Financial and Management Studies

  Revised FYBMS Admission Notification 2023-24 - Alkesh Dinesh Mody Institute for Financial and Management Studies

  Western Regional Instrumentation Centre: Workshop on Silicon Solar Cells and Modules (Due to unavoidable circumstances the workshop on "Silicon Solar Cells and Modules" dated 12th -16th June, 2023 is postponed for the time being. The new dates will be announced in due course of time)

  Department of Linguistics: MA in Linguistics Admissions Open (2023-24)

  Advertisement for the post of Vice-Chancellor

  Department of Civics and Politics: Important Announcement for Interviews of eligible candidates for Ph.D. admissions (2022-23)

  Department of Library Information Science: Ph.D. Admission Notification 2022-2023

  Alkesh Dinesh Mody Institute For Financial & Management Studies (ADMI): Final Merit List After Counseling for Admission Against Vacant Seats FYMMS (after all CAP rounds of DTE)

  Alkesh Dinesh Mody Institute For Financial & Management Studies (ADMI): DETAILED SCHEDULE FOR FYMMS ADMISSION AGAINST VACANT SEATS ACADEMIC YEAR 2022-23 (ADMI/MMS/698/2022 DATED 16/11/2022

  Mumbai Münster Institute of Advanced Studies (MMIAS): Applications invited for internship at the Mumbai Münster Institute of Advanced Studies (MMIAS)

  Alkesh Dinesh Mody Institute for Financial and Management Studies: AY 2022-23 - Applications are invited for the MMS Program (Vacant Seats after all CAP Rounds) - Alkesh Dinesh Mody Institute for Financial and Management Studies, University of Mumbai

  Department of Law: List of Colleges affiliated to University of Mumbai – LL.M.

  Department of Law: LL.M. Application Form 2022-23 - Google form

  Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) and Indian Banks’ Association (IBA) are organizing the second edition of PICUP Fintech Conference on 14th March 2019 at Hotel Trident, Nariman Point, Mumbai.

  University Department of Information Technology is organising ‘DST-PURSE’ Sponsored “IT Summit 2019″ with the theme: “Opportunities & Products in AR/VR/MR” on Tuesday March 5, 2019

  Best College Award

  विद्यापीठातर्फे महाविद्यालयीन स्तरावर गुणवंत शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांची शिफारस करणेबाबत

  पर्यावरणाचा विचार करता तसेच प्रशासनात गतिमानता आणण्यासाठी यापुढे सदर ई-मेल पत्र संबंधित विभागाला ई मेल द्वारेच पाठविण्याबाबत

  महाराष्ट्र अध्ययन केंद्राबाबत

  Second Round of Applications for grants invited from scholars/faculty/educational administrators by SICI, India Office

  UGC Human Resource Development Centre (UGC Academic Staff College): Schedule of UGC Orientation Programmes, Refresher Courses and Short Term Courses for the year 2018-19

  Twenty bright students will be selected for persuing their research at University of New South Wales, Sydney and Canberra campus

  Student Council 2017-18.

  विद्यार्थ्याना एप्रिल मे २०१८ व नोव्हेंबर डिसेंबर २०१८ च्या परीक्षेस बसण्याची मुभा देण्यात आली आहे

  अनुत्तीर्ण विषय व सूट न मिळालेल्या विषयांची परीक्षा देण्यासाठी सदर विद्यार्थ्यांना नोव्हेंबर – डिसेंबर २०१७ व एप्रिल- मे २०१८ च्या परीक्षेला बसण्याची शेवटची संधी असेल

  Chanakya International Institute of Leadership Studies: Admissions Started For “Masters in Leadership Science (Ma-Ls)”

  Online entry for Annual Quality Assurance Report (AQAR)

  The Department of Sociology decided to celebrate its centenary year and decided to reach out their alumni who have contributed in various ways in making the Department what it is today.

  AQAR Report for the year 2012-2013

  Documents verification

  विद्यापीठातील सर्व विभागांचे संचालक/ विभाग प्रमुख, सर ज. जी. वास्तुशास्त्र महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य, मुंबई विद्यापीठ ग्रंथालयाचे प्रभारी ग्रंथपाल, स्थानापन्न परीक्षा नियंत्रक, वित्त व लेखा अधिकारी, सर्व उपकुलसचिव, नियंत्रक, मुद्रण व लेखन सामुग्री, विद्यापीठ अभियंता, सर्व सहाय्यक कुलसचिव आणि कुलसचिवांच्या कार्यालयातील सर्व विभागांचे/ कक्षांचे प्रमुखः नोव्हेंबर, २०१५ ते जानेवारी, २०१६ पर्यंतचे सर्व शिक्षक, अधिकारी/ कर्मचा-यांची बायोमॅट्रीक हजेरी तपासून विनापरवानगी गैरहजर व विलंबाने कार्यालयात हजर असलेल्या शिक्षक, अधिकारी/ कर्मचा-यांचे वेतन, फेब्रुवारी २०१६ च्या वेतनामधून कमी करण्यात यावे व यापुढेही बायोमॅट्रीक हजेरीनुसारच वेतन काढण्याबाबत

  विद्यापीठातील सर्व विभागांचे संचालक/ विभाग प्रमुख, सर ज.जी.वास्तुशास्त्र महाविद्यालयाचे प्राचार्य, मुंबई विद्यापीठ ग्रंथालयाचे प्रभारी ग्रंथपाल, प्रभारी परीक्षा नियंत्रक, वित्त व लेखा अधिकारी, सर्व उपकुलसाचिव, नियंत्रक, मुद्रण व लेखन सामुग्री, विद्यापीठ अभियंता, सहाय्यक कुलसचिव आणि कुलसचिवांच्या कार्यालयातील सर्व विभागांचे/ कक्षांचे प्रमुख: संगणकीय नोंदणी प्रणाली (Bio-Metric System) द्वारा आपली उपस्थिती नोंदविण्याबाबत

  Read More…

  Upcoming Events

  Department of Mathematics: Online Lecture Series

  Department of Philosophy: A talk by Dr. Debora Spini

  Department of Philosophy ,University of Mumbai is organizing National Conference on Human Action, Consciousness and Problems of Representation, In Honor of Senior Professor and Former Head, Prof. Geeta Ramana, on 21st July 2023.

  Global Initiative on Academic Network (GIAN): Life and lightning: atmospheric electricity implications for biological systems and human health 3rd-7th Oct 2023.

  Department of Physical Education: International Yoga Day

  Department of Philosophy: International Yoga Day 2023

  Department of Philosophy: Workshop on Key Concepts in Philosophy (Indian and Western)

  Western Regional Instrumentation Centre: Workshop on Silicon Solar Cells and Modules (Due to unavoidable circumstances the workshop on "Silicon Solar Cells and Modules" dated 12th -16th June, 2023 is postponed for the time being. The new dates will be announced in due course of time)

  University of Mumbai Law Academy: University of Mumbai Law Academy Conference Brochure 2023

  Indian Council of Social Science Research an Western Region Center: Book Review Discussion

  Department of History: Online National Workshop

  Department of Physical Education: National seminar cum workshop - 2023

  Mumbai Münster Institute of Advanced Studies (MMIAS): MMIAS Lecture Series 2023 | Thinking Decolonially Through a Feminist Intersectional Lens by Professor Avtar Brah | 15 March 2023 at 3:00 PM IST/9:30 AM London, UK

  Department of Physical Education: CYCLING RALLY WOMEN

  Department of Physical Education: CANTHON for all PHYSICAL EDUCATION

  Collaborative conference of Indian Society for Training & Development (Mumbai Chapter) with Alkesh Dinesh Mody Institute of Financial and Management Studies - 3rd and 4th March 2023 - Theme of Conference ' LEARNING AND DEVELOPMENT- A STRATEGIC CHOICE'

  Mumbai Münster Institute of Advanced Studies (MMIAS): MMIAS Lecture Series | Re-imagining early 20th century South Asian Migration to the United States by Professor Nalini Iyer on 1 March 2023 at 9:00 AM IST / 7:30 PM in Seattle, USA

  Department of Commerce: International conference on Local to Global Perspective and Challenges of Business and Finance, Trade and Commerce, Economic Turbulence and Private Capital, Education and Society :An Multidisciplinary Approach

  Department of Physical Education: FREE-Cancer Screening Camp -Physical Education

  Mumbai Münster Institute of Advanced Studies (MMIAS): MMIAS Lecture Series | Diaspora and Identity: The Case of Indian Music in the Caribbean by Professor Ajaya Sahoo | 17 February 2023 at 3:00 PM IST

  Mumbai Münster Institute of Advanced Studies (MMIAS): MMIAS Lecture Series | Challenges of Migration and Citizenship: African Americans and Asian Americans, 1850-1925 by Professor Amritjit Singh | 15 February 2023 at 2 PM IST

  Indo-Canadian Studies Centre, in collaboration with the Department of English, R.D. National College, Bandra, is arranging Screening cum Discussion of Zoya Akhtar's Gullyboy on the 09th of February 2023

  Department of French and Centre for European Studies: Lecture on Foreign Language education and Intercultural understanding: Insights from brain and mind sciences.

  Department of French and Centre for European Studies: Théâtre avec Fred Simon

  Mumbai Münster Institute of Advanced Studies (MMIAS): MMIAS Lecture Series | The Red Turbans of Shanghai: From Colonial Instruments to Anti Colonialists, 1885-1945 by Dr. Manpreet Singh | 23 January 2023 at 3:00 PM IST

  Department of Physical Education: SPORTS EXPO

  Department of Law: NOTICE - Workshop on "Quantification in Legal Research" on Friday, 13th January, 2023 at 2:00 PM

  Mumbai Münster Institute of Advanced Studies (MMIAS): MMIAS | Hybrid (Online/Offline) lecture on White Christian Privilege: The Illusion of Religious Equality in America by Professor Khyati Joshi | 10 January 2023 | 2:00 PM IST

  Department of Civics and Politics: International seminar Russian Ukraine war : New Perspectives 22-23 December 2022

  Mumbai Münster Institute of Advanced Studies (MMIAS): Paper Presentation on Reducing Educational Inequalities in India: Options for Rohingya Refugee Integrations by Mushtaq Shaikh, Junior Researcher, MMIAS | 27th December 2022 | 12:00 noon IST

  IQAC, University of Mumbai in collaboration with the Department of German, University of Mumbai will be organizing an Interdisciplinary Research Colloquium in the forthcoming month, on Saturday, 17th December 2022 between 9am to 6pm

  Sports and Physical Education: Instruction, Programme and Revised Draws & Fixtures for West Zone Inter University Tennis (Men) Tournament 2022-23

  Department of Physics: Seminar on “Advice to my younger self” by Dr. Sanjiv Kapoor on 25th Nov. 2022 at 2.00 pm, Venue: Seminar Room, National Center for Nanoscience and Nanotechnology, University of Mumbai.

  The Indo-Canadian Studies Centre is organizing an International panel discussion on Indigenous Knowledge Systems: Way Ahead, on Monday, 21st November, 2022 at 11:30 a.m.

  Mumbai Münster Institute of Advanced Studies (MMIAS): Study India Day 2022 organised by Collaborative Research Centre 1385 “Law and Literature” In collaboration with MMIAS, University of Mumbai | Venue: University of Münster, Germany | 22 November 2022

  Department of Philosophy: Book Release function

  Shastri Indo Canadian Institute: Globalink Research Programme for Students 2022-23

  Our Facilities

  Auditorim

  Knowledge Resource Centre

  About Library   The University of Mumbai (Bombay) was established in 1857. In August, 1864, Premchand Roychand, a merchant prince of Bombay, offered to the University a donation of Rs. 2,00,000 “towards the erection of a university library which may be an ornament to the city, and by becoming a…
  Hostels

  Hostel

  Girls Hostel     Hostel Name Address Capacity Warden Contact Maharshi Dhondo Keshav Karve Girls Hostel Vidyanagari View Details Kalina, Santacruz (E), Mumbai-400 098 50 Dr. Sunita Magre 022-26526304 Pandita Ramabai Girls Hostel View Details Vidyanagari, Kalina, Santacruz (E), Mumbai-400 098. 16 Dr. Sunita Magre 022-26527963 Savitribai Phule Girls Hostel…
  RR1

  Guest House

  Guest House Name: WRC /ICSSR Hostel, cum guest House Address: Vidyanagari, Kalina, Santacruz (E), Mumbai-400 098. Contact 022-26526050 Capacity: 30 Warden: Dr. Neeraj Hatekar
  VC1

  Virtual Classrooms

  The Mumbai University (MU) has a virtual classroom at its Kalina campus and became the first public university in the country to introduce this facility. This facility will be used to deliver and live-stream lectures, workshops and seminars through A-VIEW, which will comprise of a complete virtual learning tool. University…

  Notable Alumni

  Administrators of the University

  Shri Ramesh Bais

  Hon’ble Chancellor

   

   

  Read More…

  Prof. Ravindra Kulkarni

  Hon’ble Vice Chancellor

  Read More…

  Prin. (Dr.) Ajay Bhamare

  Pro-Vice Chancellor

   

   

  Read More…

  Sudhir Sharadchandra Puranik,

  Registrar

  Prof. Anil Singh

  Offg. Dean Faculty of Humanities

  Prof. Shivram S. Garje

  Offg. Dean, Faculty of Science and Technology

  Prof. Kavita Laghate

  Offg. Dean Faculty of Commerce and Management

  Prof. (Dr) Anil Kumar Singh

  Offg. Dean Faculty of Interdisciplinary Studies

  Dr. Prasad M. Karande

  Offg. Director, Board of Examinations and Evaluation

  Shri. Ashok Phalnikar

  Offg. Finance and Accounts Officer

  Fort Campus

  • Mahatma Gandhi Road, Fort, Mumbai, Maharashtra 400032.
  • 022 68320000

  Kalina Campus

  • University of Mumbai,Vidya Nagari, Kalina, Santacruz East, Mumbai, Maharashtra 400098.
  • 022 26543000

  Contact Us