Convocation

Convocation Ceremony 2023/ वार्षिक दीक्षांत समारंभ २०२३.

वार्षिक दीक्षांत समारंभ २०२२ / Annual Convocation 2022

Special Convocation on 12th May 2022

Webcast of Annual Convocation Ceremony-2021/ वार्षिक दीक्षांत सोहळा २०२१ कार्यक्रमाचे प्रक्षेपण.

Convocation Ceremony - 2019

Convocation Ceremony - 2018

Convocation Ceremony - 2017

Convocation Ceremony - 2015

Convocation 2014