MumbaiUniversity4

Empowering Education Through Innovation

Learning Today,

Leading Tomorrow

Where Every Student Thrives......

Our Rankings

VC’s Desk

Prof. Ravindra Kulkarni

Hon’ble Vice Chancellor

Read More…

Latest News

 • परिपत्रक - विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या महाविद्यालयांनी महाविद्यालय विकास समिती (CDC) ची स्थापना व अहवाल सादर न केल्यामुळे नियमानुसार कार्यवाही करण्याबाबत
 • Notification - Apply to the University for grant Empowered Autonomous Colleges from the A.Y. 2024-25.
 • वर्धापन दिन समारंभ १८ जुलै, २०२४.
 • स्टार्टअप क्लिनिक (Startup Clinic) उघडण्यासंदर्भातील परिपत्रक
 • राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची राज्यातील अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने गठीत करण्यात आलेल्या सुकाणू समितीसमवेत राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांच्या प्र-कुलगुरूंच्या दिनांक १२ एप्रिल २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार कार्यवाही करणेबाबत
 • Implementation of the Second Phase School Connect Campaign.
 • परिपत्रक भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याबाबत.
 • All the principals of the Affiliated colleges and Recognized Institutions are hereby informed that the U.G.C, New Delhi by email dated 29th February, 2024.
 • परिपत्रक -उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त असलेली सर्व अकृषी विद्यापीठे, सलग्नित महाविद्यालये तसेच स्वायत्त संस्थाचे लेखापरीक्षण करण्याकरिता लेखापरीक्षकांचे पँँनल नेमण्याबाबत.
 • CIRCULAR - Request for Sharing Information with affiliated institutes (Colleges) Regarding MAH B.BCA/BBA/BMS/BBM CET 2024 Introduced for 2024-25.
 • परिपत्रक - लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ अनुषंगाने मतदान जन-जागृती कार्यक्रमात राबविण्याच्या अनुषंगाने सूचना
 • Circular - Closing 31st March, 2024
 • दिनांक २३ मार्च, २०२४ रोजी होणाऱ्या अधिसभेच्या बैठकी बाबतची माहिती.
 • शुद्धिपत्रक परिपत्रक - जल जागृती सप्ताहाबाबत.
 • परिपत्रक - जल जागृती सप्ताहाबाबत.
 • परिपत्रक - विद्यापीठाची सलग्नित असलेल्या महाविद्यालयांनी महाविद्यालय विकास समिती (CDC) ची स्थापना व अहवाल सादर न केल्यामुळे नियमानुसार कार्यवाही करण्याबाबत.
 • Engineering Project Circular B.E. (Sem-VII & VIII) Exam held in F.H.2024 (Summer).
 • शिक्षकांची अद्ययावत माहिती भरण्याबाबत.
 • परिपत्रक - माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दिनांक १३.०३.२०२४ रोजी संपन्न होणाऱ्या तीन सेमीकंडक्टर सुविधा केंद्राच्या भूमिपूजन कार्यक्रमास ऑनलाइन माध्यमातून उपस्थित राहण्याबाबत.
 • परिपत्रक - महिला धोरण २०१४ मुद्दा क्रमांक ६.१३ ची अंमलबजावणी करणेबाबत.
 • Circular - Mera Pahala Vote Desh ke liye.
 • परिपत्रक - पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता मतदार मित्र आंतरवासिता (इंटरशिप) उपक्रम व त्यांतर्गत विद्यार्थ्यांच्या निवडीचे निकष अटी शर्ती आणि अंमलबजावणी बाबत.
 • Webcast for Bhoomi Poojan Ceremony of Centre For Avesta-Pahlavi Studies.
 • परिपत्रक - महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था, पुणे तर्फे महाविद्यालयाचे प्राचार्य /अध्यापकांसाठी आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घेणेबाबत.
 • परिपत्रक - दिनांक २४ व २५ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी ठाणे येथे विभागीयस्तरीय महारोजगार मेळाव्याचे आयोजना मध्ये महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेणे बाबत.
 • परिपत्रक - व्यवस्थापन व संगणक अनुप्रयोग BBA, BMS & BCA या अभ्यासक्रमांच्या प्रस्तावित नवीन संस्थेच्या मान्यते प्रक्रिये संदर्भात अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेची अधिसूचने बाबत.
 • Workshop on 'NEP 2020 Sensitization-Train the Trainers'
 • सर्व अकृशि विद्यापीठे, स्वयं अर्थसहाय्यितविद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे व उच्च षिक्षण संस्था यांनी विद्यार्थी व सामान्य जनतेसाठीअनिवार्यपणे स्वयंप्रकटीकरण करावयाच्या माहितीबाबत.
 • Webcast of Convocation Ceremony 2023/ विद्यापीठाच्या वार्षिक दीक्षांत समारंभ २०२३ प्रक्षेपण.
 • वार्षिक दीक्षांत समारंभ २०२३ / Annual Convocation 2023.
 • परिपत्रक - छत्रपती श्री. शिवाजी महाराजांच्या ३५० व्या राज्याभिषेक सोहळ्यानिमित्त ऋणानुबंध फाउंडेशन द्वारा आयोजित शिवोत्सव महाप्रठीयोगीते मध्ये सहभाग घेणे बाबत.
 • Circulars on Workshop for the concerned teachers in the subject of NEP 2020 revised syllabus in the subject of M.Sc. (Botany) (Sem. I & II)
 • परिपत्रक - समूह विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी उच्च व शिक्षण संस्थांनी/ व्यवस्थापनाने शासनाकडे अर्ज करण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत व तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DPR) बाबत.
 • CIRCULAR - Yearly Affiliation Circular from the A.Y. 2023-24.
 • महाराष्ट्र शासनाने निर्गमित केलेल्या परिनियमामुळे दीक्षांत समारंभ संपन्न झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील ०७ दिवसाच्या आत पदवी वितरण समारंभाचे आयोजन करण्याबाबत
 • Circular सार्वजनिक सुट्टी २२ जानेवारी २०२४
 • The papers of the examination on Monday, 22 January 2024 are rescheduled due to public holiday declared by Government of Maharashtra and University of Mumbai
 • Convocation Marathi Name Correction For Colleges
 • Convocation Marathi Name Correction For Students
 • Please check the data, specifically the name in marathi for Annual Convocation
 • राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीमुळे होणाऱ्या विद्यार्थी उपयोगी शैक्षणिक बदलांबाबत विद्यार्थ्यांना माहिती उपलब्ध करून देणाऱ्या अनुषंगाने सर्व कृषी विद्यापीठास्तरावरून स्कूल कनेक्ट (NEP कनेक्ट) हे संपर्क अभियान राबविण्याबाबत
 • As per the Uniform statue Higher & Technical Education, Mumbai for transfer of Management
 • परिपत्रक - स्मरणपत्रक १ - महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापन मंडळाची धर्मदाय आयुक्तांकडून मान्यताप्राप्त नावे विद्यापीठात कळविण्याबाबत
 • दीक्षांत समारंभाच्या दिवसापूर्वी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा तपशील त्यांचे पदवी प्रमाणपत्र तयार करणे संबंधी विद्यापीठ पातळीवर पुढील कार्यवाही करण्यासाठी सोबत जोडलेल्या प्रपत्राप्रमाणे विहित शुल्काच्या धनाकर्षासह हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी मध्ये गुण व प्रमाणपत्र कक्ष येथे पाठविण्याबाबत
 • Notification for Annual Convocation 2023/ मुंबई विद्यापीठाचा वार्षिक दीक्षांत समारंभ-२०२३
 • अकृषी विद्यापीठे तसेच संलग्नित महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी वैयक्तिक अपघात विमा (Personal Accident Insurance) तसेच विद्यार्थी वैद्यकीय विमा (Medical Insurance) योजना लागू करणेबाबत...
 • CIRCULAR - अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांकडे शिल्लक राहणाऱ्या अनामत रक्कमेचा विनियोग करण्याबाबत.
 • Circulars on UGC Public Notice regarding the Draft Curriculum and Credit Framework for Postgraduate Programmes
 • CIRCULAR - अनोळखी मोबाईल नंबरद्वारे AISHE Code साठी पैशाची मागणी करण्यासाठी येणाऱ्या बनावट कॉल बाबत
 • राष्टीय शैक्षणिक धोरण - २०२० च्या राज्यातील अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम आराखडा , श्रेयांक आराखडा याबाबत मार्गदर्शक सूचना.
 • राष्ट्रीय संविधान दिन व 'द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी' च्या शताब्दी महोत्सवाच्या अनुषंगाने २६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेस उपस्थित राहण्याबाबत.
 • All the principals of the Affiliated colleges and Recognized Institutions and Heads/Directors of the University Academic Departments are hereby informed that the UGC by public Notice.
 • Circular regarding comments/suggestions/feedback on the draft Minimum Mandatory Discloser for Universities / HEIs as per UGC public notice.
 • Circular for webinar - NITI Ayog.
 • Revised new opening college advertisement Academic Year 2024-2025.
 • Revised Advertisement of New College, Extension Proposal & Satellite Centre A.Y. 2024-25..
 • Live streaming of Western Zone Vice Chancellors’ Conference on 26th October, 2023.
 • The last date for submission of forms for the posts as advertised vide Advertisement No.AAQA/ ICD/ 2023-24/ 853 dated 22nd September 2023 extended from 16th October 2023 upto 26th October 2023
 • One day online workshop for M.A. (Economics) Sem - I on Monday, 2023 at 11.00 a.m.
 • All the principals of Lead colleges (Non-Autonomous) are hereby informed that the online meeting today Monday 16th October, 2023 at 6.30 p.m. is scheduled for implementation of National Education Policy 2020
 • The last date of submission of forms the for the posts as advertised vide Advertisement No. AAQA/ICD/2023-24/853 dated 22nd September,
  2023 is hereby extended from 8th October, 2023 upto l6th october,2023 (upto 5.30 p.m.)
 • राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या पाश्रवभूमीवर विविध विषयासंदर्भात आढावा बैठक दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२३ रोजी सकाळी ११.०० वाजता आयोजित करण्यात आलेली आहे
 • NEP 2020 for UG Programs will be implemented form the Academic Year 2024-25
 • राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर विविध विषयांसंदर्भात प्राचार्यांसमवेत आढावा बैठक
 • Circular regarding admission and examination of for the year 2023-24
 • दिनांक २८, २९, ३० सप्टेंबर २०२३ रोजी नवीन महाविद्यालयाचे / परिसंस्था तसेच विस्ताराचे प्रस्ताव स्वीकारण्यासाठी संलग्नता विभाग कार्यालयीन वेळेत सुरु राहील
 • Advertisement for Extension of Affiliation proposal A. Y. 2024-25
 • शैक्षणिक वर्ष २०२४ - २५ करिता विद्यापीठाच्या बृहत आराखड्यास महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाच्या मंजुरीनुसार ऑनलाईन पद्धतीने प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत
 • परिपत्रक - नॅक मूल्यांकन पुनर्मुल्यांकन व् मानांकनाबाबतची प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करण्याबाबत
 • University will be open on 20 to 23 September 2023
 • LL.M. CET Result 2023-2024
 • Application for the temporary position of Junior Research Fellow (1 No.) under CSIR Sponsored Project (SP-352) in the Developmental Biology Group of ARI

 • Department of Law: NOTICE – Link for LL.M CET EXAMINATION – 2023-2024
 • Department of Law: NOTICE – Guidelines for ONLINE LL.M. CET EXAMINATION 2023.
 • Notice -Extended Date for Submission of online LL.M. CET Examination Application form 2023-2024.
 • Updated Notice - Application invited for MMS Vacant Seats after all CAP rounds - AY 2023-24 - Alkesh Dinesh Mody Institute for Financial and Management Studies
 • स्मरणपत्र १ - अशासकीय महाविद्यालयांच्या NAAC मुल्यांकन/ पुनमुल्यांकन व मानांकनाबबत..
 • Circular - Block Supervisor and Chief Conductor - परीक्षे दरम्यान विद्यार्थांनी चुकीची माहिती भरल्याबाबत
 • UNFAIR MEANS INQUIRY COMMITTEE MEETING dated: 27th July, 2023 which was postponed due to heavy rain is RESCHEDULED on Friday, dated: 11 th August, 2023
 • Application invited for MMS Vacant Seats after all CAP rounds - AY 2023-24 - Alkesh Dinesh Mody Institute for Financial and Management Studies
 • Best College Award A.Y. 2023-24.
 • स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवनिमित्त, राज्यात "मेरी माटी, मेरा देश" हा उपक्रम साजरा करण्याबाबत.
 • M.Sc. (Finance) Admission Notification 2023-24 - Alkesh Dinesh Mody Institute for Financial and Management Studies
 • NEP Report
 • परिपत्रक- विविध अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांचे मूल्यांकन जलद गतीने करण्याबाबत - CIRCULAR NO 6 DT 28.07.2023
 • परिपत्रक -विविध अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांचे मूल्यांकन जलद गतीने करण्याबाबत- CIRCULR NO 5 DT 28.07.2023/li>

 • To rescheduling of 27th July 2023 examinations due to heavy rain
 • अवैध साधन चौकशी समितीची (Unfairmeans Enquiry Committee) आज दि. २७/०७/२०२३ रोजी होणारी बैठक अतिवृष्टीमुळे रद्द करण्यात येत आहे
 • शासनाच्या निर्देशानुसार मुंबई, मुंबई उपनगर व ठाणे जिल्हा क्षेत्रात जोरदार अतिवृष्टीची शक्यता बघता दिनांक २७ जुलै २०२३ रोजी मुंबई विद्यापीठाअंतर्गत असलेले सर्व महाविद्यालय बंद राहतील
 • The tomorrow's dated 27th July 2023 all examinations are postponed due to heavy rain
 • PG Admissions 2023
 • PG Admissions 2023 link
 • Mumbai University Admission - Step by Step Registration process
 • Mumbai University Admission - Step by Step Login and form filling process
 • NEP 2020 week celebration engaging activities galore from 24th – 29th July, 2023.
 • Circular of NEP 2020 Celebration Week Programme Link.
 • शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करीता अतिरिक्त तुकड्यांना जलदगती पद्धतीने मान्यता देण्याबाबत.
 • Tomorrow's Dated 20th July 2023 all examinations are postponed due to heavy rain.
 • दिनांक १९/०७/२०२३ रोजी जे विद्यार्थी परीक्षा देऊ शकले नाहीत त्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा दिनांक २२/०७/२०२३ रोजी त्याच परीक्षा केंद्रावर घेण्यात येईल.
 • Circular regarding NEP 2020 Implementation Celebration Week.
 • Academic Council in its meeting held on 7th July, 2023 the Academic Term for the First Year U.G. programmes under Faculty of Science, Commerce and Humanities will start from 15th July, 2023.
 • अशासकीय महाविद्यालयांच्या NAAC मुल्यांकन/ पुनमुल्यांकन व मानांकनाबबत...
 • राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांशी सलग्नित महाविद्यालयांच्या माहिती पुस्तकेमध्ये करियर कट्टा विषयक माहिती देणे व नोदणी अभियान राबविणे.
 • Admission Process for Second and Third Year Programs for the Academic Year 2022-23
 • Revised Admission Circular 2023
 • महाविद्यालयाच्या नॅक मूल्यांकन/ पुनर्मुल्यांकन बाबतची माहिती ऑनलाईन सादर करणेबाबत.
 • Implementation of Guidelines for Gender Champions in Educational Institutions.
 • Curriculum and Credit Framework for Undergraduate programmes, अभ्यासक्रम आराखडा श्रेयांक आराखड्याबाबत सुधारीत मार्गदर्शक सूचना व एक्सिट पर्याय / एक वर्षाच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासह दोन वर्षाच्या अभ्यासक्रमासाठी श्रेयांक वितरणासंदर्भातील जारी करण्यात आलेल्या आहेत
 • नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची राज्यातील अंमलबजावणीच्या संदर्भातील शिफारशीनुसार कार्यवाही करण्याबाबत
 • Circular regarding NEP 2020
 • दूर व मुक्त अध्ययन संस्थेचे दिनांक २० जून २०२३ पासून होणाऱ्या सर्व परीक्षांचे दैनंदिन आसन व्यवस्था mum.digitaluniversity.ac या पोर्टल वर उपल्बध करून देण्यात आले आहे
 • Revised Admission Circular 2023
 • प्रवेश प्रक्रीया शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये महाविद्यालयांची नावे समाविष्ट करणेबाबत
 • Circular for last date of submission Eligibility, Enrollment form for the A.Y. 2022-23
 • राज्यातील उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्ध्याना आर्थिक सेवा क्षेत्राची ओळख करून देण्यासंदर्भात प्रशिक्षण कार्यक्रम
 • Revised FYBMS Admission Notification 2023-24 - Alkesh Dinesh Mody Institute for Financial and Management Studies
 • मुंबई विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांना जयंती निमित्त विनम्र अभिवादन.. !
 • विभागप्रमुख, शिक्षणशास्र विद्याशाखा व शारीरिक शिक्षणशास्र विद्याशाखा सर्व अकृषी विद्यापीठे आणि सुकाणू समिती, राष्टीय शैक्षणिक धोरण यांची संयुक्त बैठक दिनांक २ व ३ जून रोजी आयोजित करण्याबाबत.
 • Admission circular 2023-24
 • Second Year Admission Circular 203-24
 • Revised Circular for reschedule Workshop has been organised to demonstrate the procedure and method to be followed during Online Admission, while accepting and submitting the Enrolment and Eligibility forms for the Academic Year 2023-2024
 • Academic Audit Portal for Affiliated Colleges
 • All colleges to submit the Information for Academic Audit
 • Circular of amendment of remuneration for science subjects practical exam, vivas etc.
 • दिनांक ०१ जुलै २०१९ पासून विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाकडून नमूद केलेल्या सेवांसाठीचे सर्व अर्ज https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in या वेब लिंक वरून online पद्धतीने स्विस्कारले जातील
 • Click here for registered Research Centers and Research Guide
 • Online NAD registration process to access degree certificate
 • APPOINTMENT UNIT EXAM (TEACHER'S INFO)
 • University of Mumbai-360 degrees Virtual Tour

 • Important Announcements

  Department of Physical Education: Brochure of UGC- Refresher Course in Physical Education

  Admissions to full time BA in German Studies, MA in German Studies and Ph.D. In German open at german-mu.com

  Learn German, Japanese, Chinese and Communicative Marathi. Part time admissions open at parttimecourses.mu.ac.in

  Department of French: Online Intensive Certificate Course in French

  Department of English: Applications for admissions to Ph.D. in English April 2024

  ADMIFMS Phd Admission 2024 (Management) Advertisement

  Academy for Administrative Careers: Notification for IBPS Batch for admission to the UPSC/ MPSC coaching

  Department of Physical Education: Admission Notification for PhD in Physical Education

  Department Of Education: Course of Post Graduate Diploma in Management of Education (PGDME)

  Department Of Education: Certificate Course in Life Skills Education- Admission Open

  Advertisement for Extension of Affiliation proposal A. Y. 2024-25

  Chinese Studies: Chinese Studies: Commencement of Online Short term certificate course II (HSK 2, Batch-3) from 1st October, 2023

  The Notice for M.Sc.I.T. Part I Admission Date has extended up to 17th September 2023

  The SPOT admission of applications submitted for the following PG Programmes of Department of Information Technology for which the last date of submissions 08th September 2023 will be on the basis of First Come First Served

  The SPOT admission of applications submitted for the following PG Programmes of Department of Information Technology till 31st August 2023 will be on the basis of First Come First Served

  The submission date of fresh application for the following PG Programmes of Department of Information Technology is extended to 8th September 2023

  School of Engineering and Applied Sciences: Admission Notification 2023-2024

  Updated Notice - Application invited for MMS Vacant Seats after all CAP rounds - AY 2023-24 - Alkesh Dinesh Mody Institute for Financial and Management Studies

  Department of Law: NOTICE - LL.M. Admission 2023-2024

  Department of Law: NOTICE - LL.M. ONLINE CET Guidelines 2023

  Application invited for MMS Vacant Seats after all CAP rounds - AY 2023-24 - Alkesh Dinesh Mody Institute for Financial and Management Studies

  M.Sc. (Finance) Admission Notification 2023-24 - Alkesh Dinesh Mody Institute for Financial and Management Studies

  Sindhu Swadhyay Sanstha: Admission Notice for M.Sc. Zoology (Oceanography and Fishery Technology) Academic Year 2023-24

  Academic Authorities, Meetings & Services (AAMS): Workshop on "VLSI to System Design: Silicon-to-End Application Approach"

  Centre for Hindu Studies: Admission notice for M.A in Hindu Studies

  Department of Philosophy: Admission open for M.A. in philosophy 2023-24

  Sports and Physical Education: 2nd Sports Seminar & Workshop of Universities Affiliated College Sports Directors, Sports Head & Sports Teacher from 19.07.2023 to 22.07.2023

  Ratnagiri Sub-Campus: Admission Notification - 2023-24 Zoology

  Ratnagiri Sub-Campus: Admission Notification - 2023-24 Environmental Sciences 2023-2024

  Ratnagiri Sub-Campus: Admission Notification - 2023-24 Chemistry 2023-2024

  Department of Physical Education: DECATHLON SPORTS DISCOUNT COUPONS

  Centre for Extra-Mural Studies (Department of Archaeology): Online Application For M.A in Archaeology Programme Year 2023-24

  Thane Sub-Campus: Result of BMS- MBA entrance test (MUCMET 2023-24.)

  Department Of Arabic: Online Admission Started – (Academic Year 2023-24)

  Department of Communication & Journalism: Admission Open for Media Courses

  M.Sc. (Finance) Admission Notification - AY 2023-24 - Alkesh Dinesh Mody Institute for Financial and Management Studies

  Revised FYBMS Admission Notification 2023-24 - Alkesh Dinesh Mody Institute for Financial and Management Studies

  Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) and Indian Banks’ Association (IBA) are organizing the second edition of PICUP Fintech Conference on 14th March 2019 at Hotel Trident, Nariman Point, Mumbai.

  University Department of Information Technology is organising ‘DST-PURSE’ Sponsored “IT Summit 2019″ with the theme: “Opportunities & Products in AR/VR/MR” on Tuesday March 5, 2019

  Best College Award

  विद्यापीठातर्फे महाविद्यालयीन स्तरावर गुणवंत शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांची शिफारस करणेबाबत

  पर्यावरणाचा विचार करता तसेच प्रशासनात गतिमानता आणण्यासाठी यापुढे सदर ई-मेल पत्र संबंधित विभागाला ई मेल द्वारेच पाठविण्याबाबत

  महाराष्ट्र अध्ययन केंद्राबाबत

  Second Round of Applications for grants invited from scholars/faculty/educational administrators by SICI, India Office

  UGC Human Resource Development Centre (UGC Academic Staff College): Schedule of UGC Orientation Programmes, Refresher Courses and Short Term Courses for the year 2018-19

  Twenty bright students will be selected for persuing their research at University of New South Wales, Sydney and Canberra campus

  Student Council 2017-18.

  विद्यार्थ्याना एप्रिल मे २०१८ व नोव्हेंबर डिसेंबर २०१८ च्या परीक्षेस बसण्याची मुभा देण्यात आली आहे

  अनुत्तीर्ण विषय व सूट न मिळालेल्या विषयांची परीक्षा देण्यासाठी सदर विद्यार्थ्यांना नोव्हेंबर – डिसेंबर २०१७ व एप्रिल- मे २०१८ च्या परीक्षेला बसण्याची शेवटची संधी असेल

  Chanakya International Institute of Leadership Studies: Admissions Started For “Masters in Leadership Science (Ma-Ls)”

  Online entry for Annual Quality Assurance Report (AQAR)

  The Department of Sociology decided to celebrate its centenary year and decided to reach out their alumni who have contributed in various ways in making the Department what it is today.

  AQAR Report for the year 2012-2013

  Documents verification

  विद्यापीठातील सर्व विभागांचे संचालक/ विभाग प्रमुख, सर ज. जी. वास्तुशास्त्र महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य, मुंबई विद्यापीठ ग्रंथालयाचे प्रभारी ग्रंथपाल, स्थानापन्न परीक्षा नियंत्रक, वित्त व लेखा अधिकारी, सर्व उपकुलसचिव, नियंत्रक, मुद्रण व लेखन सामुग्री, विद्यापीठ अभियंता, सर्व सहाय्यक कुलसचिव आणि कुलसचिवांच्या कार्यालयातील सर्व विभागांचे/ कक्षांचे प्रमुखः नोव्हेंबर, २०१५ ते जानेवारी, २०१६ पर्यंतचे सर्व शिक्षक, अधिकारी/ कर्मचा-यांची बायोमॅट्रीक हजेरी तपासून विनापरवानगी गैरहजर व विलंबाने कार्यालयात हजर असलेल्या शिक्षक, अधिकारी/ कर्मचा-यांचे वेतन, फेब्रुवारी २०१६ च्या वेतनामधून कमी करण्यात यावे व यापुढेही बायोमॅट्रीक हजेरीनुसारच वेतन काढण्याबाबत

  विद्यापीठातील सर्व विभागांचे संचालक/ विभाग प्रमुख, सर ज.जी.वास्तुशास्त्र महाविद्यालयाचे प्राचार्य, मुंबई विद्यापीठ ग्रंथालयाचे प्रभारी ग्रंथपाल, प्रभारी परीक्षा नियंत्रक, वित्त व लेखा अधिकारी, सर्व उपकुलसाचिव, नियंत्रक, मुद्रण व लेखन सामुग्री, विद्यापीठ अभियंता, सहाय्यक कुलसचिव आणि कुलसचिवांच्या कार्यालयातील सर्व विभागांचे/ कक्षांचे प्रमुख: संगणकीय नोंदणी प्रणाली (Bio-Metric System) द्वारा आपली उपस्थिती नोंदविण्याबाबत

  Read More…

  Upcoming Events

  Department of Philosophy: "Certificate Distribution Ceremony" & "Book Release Seminar"

  Department of Law: International Conference – “AUSTRALIA INDIA WORKSHOP ON A COMPARATIVE STUDY OF LEGAL PROCESSES

  Department of Physical Education: Women's Day Celebration-2024

  Department of Philosophy: Online Workshop on "Hermeneutical Understanding of Classical Buddhist Texts"

  Department of Philosophy: 03 days Online Workshop on The Philosophical Foundations of Indian Knowledge System

  Department of Chemistry: Organising a One day National Conference on " Advances in Polymer Science and Technology (APST-2024) "

  Department of Chemistry: Organising a One day National Conference on " Advances in Polymer Science and Technology (APST-2024) " on 16th March 2024

  Department of Physics: Orgnises Annual Lecture for Material Research Society of India

  Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, Mumbai Department of History, University of Mumbai and Indian Council of Social Science Research-WRC cordially invite you to the lecture THE SHOCK OF THE OLD

  Department of Philosophy: Online Workshop on Indian Art & Architecture

  Department of Physical Education: Workshop on Art of National Flag Etiquette

  Mumbai Münster Institute of Advanced Studies (MMIAS) | MMIAS Fellow - Call for Applications | Last date to apply - 31 January 2024

  Mumbai Münster Institute of Advanced Studies (MMIAS): MMIAS | Applications invited for Internship at the Mumbai Münster Institute of Advanced Studies (MMIAS) 2024 | Last date to apply – 31 December 2023

  Department of Philosophy: Prof. Dr. S.S. Antarkar Memorial Lecture & Smt. Meenaji Ranka Annual Awards Jaina Academy Education Research Centre Programme on dated 16.12.2023

  Department of Physical Education: Fit India Week-2023 Celebrations

  Department of Philosophy: Young Scholar's Seminar on Dimensions of Greek Philosophy

  The Centre for European Studies, Department of French and Department of Civics and Politics: Lecture by Jean-Marc Sere-Charlet

  Department of Philosophy: World Philosophy Day Celebration

  Department of Philosophy: Academic Book Review Competition

  Department of Physical Education: Participative Event Operations Workshop

  Department of Philosophy: 4 Day Workshop on Meditation Techniques

  Department of Philosophy: Workshop on Academic Book Review

  Department of Mathematics: Online Lecture Series

  Department of Philosophy: A talk by Dr. Debora Spini

  Department of Philosophy ,University of Mumbai is organizing National Conference on Human Action, Consciousness and Problems of Representation, In Honor of Senior Professor and Former Head, Prof. Geeta Ramana, on 21st July 2023.

  Global Initiative on Academic Network (GIAN): Life and lightning: atmospheric electricity implications for biological systems and human health 3rd-7th Oct 2023.

  Department of Physical Education: International Yoga Day

  Department of Philosophy: International Yoga Day 2023

  Department of Philosophy: Workshop on Key Concepts in Philosophy (Indian and Western)

  Our Facilities

  Auditorim

  Knowledge Resource Centre

  About Library   The University of Mumbai (Bombay) was established in 1857. In August, 1864, Premchand Roychand, a merchant prince of Bombay, offered to the University a donation of Rs. 2,00,000 “towards the erection of a university library which may be an ornament to the city, and by becoming a…
  Hostels

  Hostel

  Girls Hostel     Hostel Name Address Capacity Warden Contact Maharshi Dhondo Keshav Karve Girls Hostel Vidyanagari View Details Kalina, Santacruz (E), Mumbai-400 098 50 Dr. Sunita Magre 022-26526304 Pandita Ramabai Girls Hostel View Details Vidyanagari, Kalina, Santacruz (E), Mumbai-400 098. 16 Dr. Sunita Magre 022-26527963 Savitribai Phule Girls Hostel…
  RR1

  Guest House

  Guest House Name: WRC /ICSSR Hostel, cum guest House Address: Vidyanagari, Kalina, Santacruz (E), Mumbai-400 098. Contact 022-26526050 Capacity: 30 Warden: Dr. Neeraj Hatekar
  VC1

  Virtual Classrooms

  The Mumbai University (MU) has a virtual classroom at its Kalina campus and became the first public university in the country to introduce this facility. This facility will be used to deliver and live-stream lectures, workshops and seminars through A-VIEW, which will comprise of a complete virtual learning tool. University…

  Notable Alumni

  Administrators of the University

  Shri Ramesh Bais

  Hon’ble Chancellor

   

   

  Read More…

  Prof. Ravindra Kulkarni

  Hon’ble Vice Chancellor

  Read More…

  Prin. (Dr.) Ajay Bhamare

  Pro-Vice Chancellor

   

   

  Read More…

  Prof. Baliram Gaikwad,

  Offg. Registrar

  Prof. Anil Singh

  Offg. Dean Faculty of Humanities

  Prof. Shivram S. Garje

  Offg. Dean, Faculty of Science and Technology

  Prof. Kavita Laghate

  Offg. Dean Faculty of Commerce and Management

  Prof. (Dr) Anil Kumar Singh

  Offg. Dean Faculty of Interdisciplinary Studies

  Dr. Pooja Jeetendra Raundale

  Director, Board of Examinations and Evaluation

  CA Harshal Subhash Wagh

  Finance and Accounts Officer

  Fort Campus

  • Mahatma Gandhi Road, Fort, Mumbai, Maharashtra 400032.
  • 022 68320000

  Kalina Campus

  • University of Mumbai,Vidya Nagari, Kalina, Santacruz East, Mumbai, Maharashtra 400098.
  • 022 26543000

  Contact Us